ZO VRANOV NAD TOPĽOU

 

Včelársky spolok pre Vranov nad Topľou a okolie bol založený na ustanovujúcej

schôdzi 12.marca 1933.  Dočasný predseda Rudolf Šalgo privítal prítomných

a o potrebe včelárskej organizácie hovoril Štefan Juričko. Vo voľbách boli zvolení

predseda Rudolf Šalgo, podpredseda Ján Skyba, tajomník Štefan Juričko,

pokladník Bartolomej Ilés a revízori účtov Edmund Menzla Ján Bartko.

Zhromaždenia sa zúčastnili aj vo Vranovskom okrese kolonizovaní Nemci, ktorí

sa takto chceli venovať praktickému včeláreniu. Do spolku sa hneď prihlásilo 32 členov.

Predsedom spolku súdny revident Rudolf Šalgo (r.1933 – 1937 ),

prednosta železničnej stanicevo Vranove nad Topľou Ján Kubát (1938 – 1941),

prednosta železničnej stanice vo Vranove nad Topľou

František Vencko (1941 – 1943), zubný technik vo Vranove nad Topľou

Viktor Prešovský (1944 -1946 ) a Ciril Kopsa z Vranova nad Topľou (1948 -1949.

Tajomníkom bol učiteľ v Cabove Štefan Juričko (1933 -1935 ),

vrchný strážmajster vo Vranove nad Topľou Jozef Molčan (1938 -1941 ),

zubný technik z  Vranova nad Topľou Viktor Prešovský (1941 ),

Tibor Holinský  z  Vranova nad Topľou (1942) ,

Michal Skyba z  Vranova nad Topľou (1942),

riaditeľ školy v Benkovciach Rudolf Polášek (1942-1946)

a odborný učiteľ  z  Vranova nad Topľou Jakub Kraus (1948-1949).

Pokladníkom bol Bartolomej Ilés (od roku 1933),

zubný technik z  Vranova nad Topľou Viktor Prešovský (1939 -1941),

Jozef Molčan z  Vranova nad Topľou (1941),

Bartolmej Tatranskýz  Vranova nad Topľou (1944 -1946)

a obchodník z  Vranova nad Topľou Štefan Rapčo (1948 – 1949).

Počet členov spolku bol 32 ( 1933), 31 (1934), 45 (1935), 36 (1936),

35 (1937), 50 (1938),44 (1939), 61  (1940), 92 (1941, 95 (1942), 92

(1943), 88 (1944) a 85 (1946).

Spolok patril do včelárskej župy X. Košice (1936 -1938), VIII. Prešov (1939 -1942),

XI Zemplínska (1943 -1945), XI. Košice (1946) a VII. Košice  (1948 – 1949).

   Odborný učiteľ včelárstva Štefan Juričko viedol včelársky spolok  v Bardejove,

kde v roku 1936 usporiadal včelársku výstavu.

Vo Vranove nad Topľou založil  v r. 1933 včelársky spolok .

V roku 1948 viedol Včelársky spolok  v Giraltovciach.

Na valné zhromaždenie 24.2. 1941 sa zišlo 57 členov.

Vzali na vedomie správy tajomníka a pokladníka.

Stav členstva  v roku  1940 bol 81 s 1143 včelstvami.

Rezignáciu tajomníka a pokladníka  nepriali 

a požiadali ich aby funkcie vykonávali  naďalej

a tajomníkovi odsúhlasili  za prácu čestný honorár.

Za funkcionárov boli zvolení predseda prednosta železničnej stanice František Vencko,

podpredseda prednosta poštového úradu Alexander Vass,

tajomník správca školy vo   Vranove nad Topľou Jozef Molčan,

pokladník zubný technik Viktor Prešovský  

a hospodár úradník Okresnej  sociálnej poisťovne Tibor Holinský,

všetci z  Vranova nad Topľou.

           V rokoch 1948 -1949  to bol Okresný včelársky spolok vo   Vranove nad Topľou,

pod ktorý nepatrila žiadna obvodná skupina včelárov v okolitých obciach.