.  Žiadosti podľa nariadenia  vlády 337 z roku 2019   pripravujeme prednášku .Termín prednášky ak sa situácia ohľadom COVID-19 zmení a povolia sa akcie .

 1. Musí byť dopredu naplánované čo plánujete kúpiť v danom podpornom období. Plánuje sa na VČS. Každý dostane s obežníkom – Pozvánkou na VČS – aj tlačivo na objednanie liečiv a aj o zaujme na nákup fliaš a viečok a tlačivo na plánovaný nákup technických prostriedkov z NP SRSV. Plánuje sa na obdobie 1. august až 1. júl bežného roku. Takže áno, naplánujete si v marci na VČS a môžete kupovať až 1. augusta. Tohto roku t.j. 1. august 2021 – 1. júl 2022 môžu nakupovať len tí členovia, ktorí si objednali a sú zapísaní žiadosti.
 2. Pri nákupe dohliadnite, aby ste dostali do ruky faktúru a pokladničný blok. Ak platíte prevodom z účtu, tak je potrebný výpis účtu, za daný mesiac a nechať iba viditeľnú platbu z toho dňa ktorá sa týka uvedenej položky , kedy prebehla platba ostatne treba zatmaviť. Upozorňujem vás, že najlepšie je platba  kuriérovi, ktorý  vám da doklad o zaplatení a  PPA  to akceptuje.
 3. Tí, ktorí nakúpite technickú vec drahšiu ako 1000 €, musíte priložiť ku preplateniu aj „Potvrdenie od RVPS o registrácii prevádzkarne“.
 4. Dole na uvedenej stránke  stiahnite tlačivo podľa toho, že čo kupujete. Dá sa to krásne zistiť podľa názvu tlačiva. Najčastejšie sa používajú tlačivá: Príloha č. 17, 18, 22, 23. Podľa toho to vyplňte a odovzdajte tajomníkovi alebo predsedovi okamžite po nákupe. Sú termíny dokedy sa tieto žiadosti majú uplatniť na PPA , ak sa to nestihne, nebude vám preplatené. Všetky nákupy v tomto roku 2021 ktoré urobíte do 31. 12. 2021  tlačivá aby boli u tajomníka alebo predsedu do 10.01.22 tohto termínu, .aby sme ich vedel doplniť a poslať do 20.01.2022 kedy je termín aby boli na sekretariáte. 
 5. Pri každom nákupe musí byť vyplnené a podpísané tlačivo „Príloha č. 47“ , teda „Čestné vyhlásenie…“.
 6. Vyplatenie danej čiastky za nákup dôjde na účet našej ZO najskôr v novembri bežného roka.  Vyplácame ich po  príchode  na účet   (ak tieto financie nabehnú na účet)  alebo v priebehu mesiaca december pri vyplácaní dotácie za opeľovaciu činnosť.
 7. TU SÚ TERMÍNY NA ODOSIELANIE DOKLADOV NA SZV

https://vcelari-vranov.estranky.sk/clanky/dokumenty/terminy-na-odosielanie-podkladov-pre-podporne-obdobie-2020-2021.html

 1. Tajomníkovi alebo predsedovi ZO je potrebné hneď po nákupe odovzdať:
  – faktúru a doklad o zaplatení –originál alebo kópie
  – prílohy podľa NV 337/2019 – musia byť originály a podpísané
  – ak nakupujte vec drahšiu ako 1000 € je potrebné priložiť tlačivo  Potvrdenie od RVPS o registrácii prevádzkarne“

 Tu je link na stiahnutie a celé nariadenie vlády:

https://vcelari.sk/wp-content/uploads/2020/08/Príručka-pre-žiadateľa-pre-podporný-rok-2020_2021-platná-od-1.8.2020.pdf