Požiadavky v žiadosti na podporný rok 2022/2023 môže žiadateľ uplatňovať od 1. augusta 2022, resp. od zverejnenia rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a zverejnením na stránke www.vcelari.skPodporný rok začína 1.8.2022 a končí 31.7.2023.

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2022/2023 v termíne:

  1. Doklady realizované od 01.08.2022 do 31.12.2022 musia byť odovzdané do 20.01.2023.
  2. Doklady realizované od 01.01.2023 do 31.03.2023 musia byť odovzdané do 21.04.2023.
  3. Doklady realizované od 01.04.2023 do 30.06.2023 musia byť odovzdané do 03.07.2023.

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín odoslania/doručenia fyzicky alebo poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tu je celá príručka aj so všetkými tlačivami postupmi , ktoré sú potrebné pri kúpe zariadení a pomôcok podľa Nariadenia vlády 337/2019. Link na stiahnutie :https://vcelari.sk/wp-content/uploads/2020/05/Usmernenie-SZV-c.-1_2022-na-podporny-rok-2022_2023-3.pdf