Členská schôdza  20,03,2022

V nedeľu. 20,03,2022 sa uskutočnila  členská schôdza  v zasadačke  Mestského  úradu  vo Vranove nad Topľou. Pred schôdzou sme  mali  možnosť  výmeny  vosku za medzistienky  a objednať  lieky na liečenie  pre  včely. Prijali  sme 12 nových členov  ,oceneniami pri príležitosti životného jubilea  sme  odovzdali 3, diplomy 3,Bronzové včely  a 1,Strieborná  včela. Po skončení  nám  Mgr.  Blanka  Vincová  od prezentovala  prednášku  na tému Technológia  včelárenia. Ďakujem za účasť a dúfam že v takto hojnom počte budete navštevovať všetky budúce akcie Viac vo foto.

J.Tomčák

predseda ZO