NÁVOD NA PRIHLÁSENIE DO CEHZ

14. 1. 2020

Po kliknuti na odkaz  postupujte podľa návodu a šipky Vám ukazujú kde treba kliknúť. 

https://www.cehz.sk/pages/login.jsp

1.Po objavení sa stránky  klikneme na ,,VTÚPTE“ .

2. Kliknite na ,,Základné zostavy FARMA“

3.Kliknite na ,,FARMA VČIEL“

4.Potom by ste sa mali dostať na stránku kde sú potrebné zadať 6 miestné číslo farmy a dátum národenia vo formáte 00 00 0000 

bez diakkritiky  tj.deň, mesiac,rok  ale do čísla 10  sa dáva pred číslo ,,0″  číže asi tak : 09092000  a dá sa použiť aj rodné číslo ktoré vpíšeme bez lomitka  a klikneme na ,,vyhľadať“

4.Po vyhľadaní by sa malo objaviť počet súborov a po kliknuti na pole, kde ukazuje šípka by ste sa mali dostať na svojú stránku v        CEHZ.

21.jpg