NÁVOD NA VYPÍSANIE REGISTRÁCIE DO RVPS A CEHZ

28. 2. 2020

Pred tým treba aby ste mali papier o pôvode to jest meno včelára od koho sú včely a ten ma požiadať svojho AUVL o kontrolu včelstiev a Potvrdenie o vykonaní klinickej prehliadky včelstiev na prítomnosť moru  a hniloby včelieho plodu a na základe toho mu RVPS vydá doklad na premiestnenie včiel.

Návod na vypísanie ,,Žiadosti o registráciu chovu hospodárkych zvierat“  ,  ,,Oznámenie o chove včiel “ a,,Registrácie chovu“ do  CEHZ, po vypísaní je potrebné ísť na RVPS,  po potrvdení a zapísaní GPS suradníc,

orginály poslať  na adresu :       

           CEHZ 

   Rosinská cesta 12

010 08  Žilina

Do 14 dní by ste mali obdržať registračné číslo farmy.

ziadost-oregistraciu-chovu-12-2018-1.jpg

oznamenie-o-chove-vciel.jpg