Keďže v tomto čase prebieha liečenie rôznymi prípravkami proti klieštikovi nezabúdajme na povinnú evidenciu každého použitého liečiva , prípravku  pripájam vzor ako správne evidovať  použité liečiva , prípravky a správne vypísať údaje do knihy  veterinárnych úkonov.

Každý chovateľ včiel si povinne eviduje použité liečivá, prípravky…!