• Slovenský zväz včelárov vyhlasuje 17. ročník súťaže o najlepší slovenský med,

medovníky, medovinu a peľ

Kto by mal záujem o zaslanie medu do súťaže nech čím skôr oznámi predsedovi ZO ,potrebujeme objednať poháre

• Objednávka pohárov na med a peľ do 29.7.2022

• Odovzdanie súťažných vzoriek do 7.9.2022

• Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční dňa 15.10.2022 počas Konferencie zlepšovateľov

a vynálezcov vo včelárstve na výstavisku Expo Center Trenčín

Podmienky súťaže:

Individuálne kategórie pre včelárov

1. Med (kategórie M1 – M6)

2. Medovina (kategória M10)

3. Medovník (kategória M20)

4. Peľ (kategórie P1 – P2)

5. Včelí vosk (kategórie V1 – V4)

6. Mydlo a kozmetika (kategória K1)

7. Etikety, letáky, DVD, knihy, fotografie a plagáty so včelárskou tematikou (kategória E1)

8. Výtvarná súťaž pre deti (kategória L1)

1. Med (kategórie M1 – M6)

• M1: Medovicový

• M2: Kvetový

• M3: Agátový

• M4: Pastový

• M5: Kvetový jednodruhový (napr. repkový, lipový, facéliový, slnečnicový, vresový,

malinový, tekvicový, lesný, gaštanový …) do tejto kategórie nezasielajte agátový med.

• M6: Kombinácia medu s inými potravinami a včelími produktmi /orechy, škorica,

sušené ovocie, peľ, propolis/

Sadu pohárov (4ks) si objednáva každý včelár vo svojej ZO SZV, KČ SZV, ktorá následne

zašle hromadnú objednávku na sekretariát SZV (len e-mailom na sekretariat@vcelari.sk) do

29.júla 2022.

Jozef Tomčák

predseda