OBJEDNÁVKA  LIEKOV

Vážený  priatelia včelári, asistenti aj bývali dôverníci. Poprosím Vás, aby ste zistili záujem o lieky a vyzberali  peniaze na nákup liekov. Počty liekov a peniaze treba doručiť po  telefonickej dohode  pokladníkovi pánovi Fialovi…