Informujem všetkých členov  že v období od 1.8.2021 do 27.8.2021 Vás navštívi AÚVL a vykoná klinickú prehliadku včelstiev a zároveň aj ročné hlásenie o stanovišti, ktoré je povinné zo zákona.

        Pri kontrole včelstiev môže nastať situácia, že včelár je na CEHS evidovaný ako neorganizovaný a pritom je našim členom. Okrem prepísania tohto údaja na organizovaný a pridať k tomu príslušnú organizáciu je potrebné vyplniť aj tlačivo Hlásenie zmien, v ktoré treba celé vypísať (podpisuje iba majiteľ – včelár) uviesť v kolónke Iné zmeny: Prestup z neorganizovaný na organizovaný v ZO SZV …..

  • V prípade ak AÚVL zistí nenahlásený chov je povinný skontrolovať aj ten a vypísať všetky potrebne tlačiva mate po jednom čistom a dajú sa stiahnuť aj so nasej včelárskej stránky.
  • ALEBO Z TEJTO STRÁNKY.

   Jozef Tomčák

   predseda ZO