V mene výboru ZO SZV Vám prajem krásne prežitie vianočných sviatkov. Želáme Vám, aby sa Vám splnili všetky priania a očakávania. Do nového roku Vám prajeme hlavne pevné zdravie a úspešný včelársky rok.

Výbor ZO SZV Vranov nad Topľou