ZO SZV VRANOV NAD TOPĽOU usporiada zájazd na XIII. Celonárodnú včelársku výstavu dňa 17. septembra 2022 v Banskej Bystrici. Poplatok za osobu je 20€. Záujemcovia nech sa prihlásia do 14.09.2022 u predsedu pána Tomčáka tel :09180537997 alebo u tajomníka tel: 0944355884 

Výstava sa bude konať v priestoroch SOŠ Pod Bánošom 80, kde sú pripravené sprievodné aktivity pre deti a verejnosť, možnosť navštíviť apidomček, odborné prednášky spojené s odpoveďami na najčastejšie otázky.

Na výstave bude množstvo vystavovateľov a predajcov včelárskych potrieb.

Vstupné 2,50 €. Dieťa do 15 rokov v sprievode dospelej osoby má vstup zadarmo. Každý návštevník dostane po zakúpení vstupenky ako darček odbornú včelársku publikáciu.