Dobrý deň,

Chcem upozorniť všetkých ktorí si do 31,12,2021, kúpili podľa plánu na včelársky rok 2021-2022 nejakú technickú pomôcku ku včeláreniu podľa nár. vlády 337/2019 či sa už jedna o medomet, veci k spracovaniu vosku, peľu atď.  a ešte neodovzdali potrebné materiály k spracovaniu a  poslaniu do Bratislavy ,že  termín  kedy to ma byť  v na sekretariáte  v Bratislave  je  20. január 2022. Ak je niekto taký čo  ešte  to nedoručil tajomníkovi alebo predsedovi nech tak urobí čím skôr  aby sme stihli uvedený termín. Podrobnejšie k téme na našej webovej stránke : www.vranov.vcelari.sk

a tu je link  k nár. vlády 337/2019 : https://vranov.vcelari.sk/nariadenie-vlady-337-2019/

Jozef Tomčák

predseda ZO