Priatelia včelári 

Podľa schválenia Výkonného výboru SZV  sa PREDLŽUJE termín podania žiadosti  na nahlásenie technickej pomoci podľa Nár. vlády 337/2019 do 23,05,2022 a schvaľovať plánujeme  na zasadnutí výboru 25,05,2022 , lebo musíme to mať doručené v Bratislave do 31,05,2022. Tak všetkých žiadam ktorí plánujú kúpiť či už medomet ,ometač včiel alebo iné pomôcky ku včeláreniu nie je tu žiadny limit v počte, (že iba jednu vec napr. medomet a   ďalšia vec až na ďalší rok) môžete si naplánovať  kúpiť viac veci napr. medomet ,odviečkovací stôl, včelárska váha  , je tu iba podmienka že  pri sume nad 1000€  je potrebné mať vybavený na RVPS  ,, Predaj z dvora“. treba dodržať termín aby potom neboli problémy. Treba využiť do 50%  návratnosti sumy  s ceny technických pomôcok a vymeniť staré medomety za nové nerezové a zvýšiť kvalitu medu.

Jozef Tomčák

predseda ZO