Bolo prihlásených 29 vzoriek medu,

– hodnotili sme medy meraním obsahu vody v % a farby medu podľa Pfundovej stupnice v mm,.

– mali sme pripravene aj meranie pH medu, vodivosť medu, obsah glukózy a HMF, ale pre ich finančnú náročnosť, na ktorú sme neboli pripravení, sa v tomto roku nerealizovali,   

– na základe slovenskej normy pre medy, ktorá stanovuje max. obsah vody v mede 18%, bolo 5 vzoriek medu vyradených z hodnotenia,

– keďže jedna vzorka vykazovala farbu medov 80mm, čo už odpovedá medovicovému medu, urobili sme aj  kontrolne meranie vodivosti, ktorého hodnota 98mS/m to potvrdila, keďže od 80mS/m sa už považuje med za medovicový. Preto tato vzorka aj napriek bodovému ohodnoteniu nebola vyhodnocovaná v súťaži kvetových medov. 

Dodatočné ocenenie diplomom za 1 miesto v medovicovom mede Ján Stanko Svinica