NOVÉ NARIADENIE VLÁDY PRE SEKTOR VČELÁRSTVA

Vláda SR na dnešnom rokovaní s pripomienkami schválila návrh nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva.

Dátum nadobudnutia účinnosti 1. január 2023 bol navrhnutý v záujme zabezpečenia podmienok na vyplatenie finančnej podpory na vykonanie opatrení strategického plánu v

sektore včelárstva pre včelársky rok 2022/2023 v období od 1. januára 2023 do 31. júla 2023.

Žiadosť o schválenie podpory na obdobie od 1. januára 2023 do 31. júla 2023 bude SZV podávať poľnohospodárskej platobnej agentúre do 31. januára 2023.

Upozornenie: všetky dokumenty k žiadostiam o preplatenie opatrení z doterajšieho NV 337 realizované od 1.8.2022 do 31.12.2022 musia byť odovzdané na Sekretariát SZV do 20.1.2023. Týka sa to hlavné  tých čo chodia preliečovat  včely  vatom .Poprosil by som čím skôr doručiť čím skôr aby sme stihli termín .

J. Tomčák

predseda ZO