Informujem Vás, že Nové nariadenie vlády na podporný rok 2023 (1.1.2023 – 30.7.2023) pre sektor včelárstva bolo schválené vládou s pripomienkami (29.12.2022).

Nariadenie vlády k 2.1.2023 ešte nebolo zverejnené na stránke MPRV a PPA k nemu ešte nevydala novú príručku s prílohami .

Žiadam Vás aby ste do vydania obežníka SZV k čerpaniu podpory na rok 2023 od 1.1.2023 nevykonávali žiadne nákupy a nerealizovali žiadne aktivity. Platí  to pre  tých  čo mali  v žiadosti naplánované kupovať  technické  pomôcky  skratka  kto ešte  nekupoval   nech počká  na ďalšie  usmernenie . Všetci  ktorí  nekupovali  budú  automaticky  zaradení  do novej  žiadosti   a budem  informovať  o ďalších  krokoch.

Aký by mal byť postup?

1.       MPRV zverejní na svojom webovom sídle nové nariadenie vlády

2.       PPA zverejní na svojom webovom sídle príručku pre žiadateľa

3.       VV SZV schváli a zverejní na svojom webovom sídle obežník k čerpaniu podpory ZO SZV / KČ SZV zašlú žiadosti o poskytnutie pomoci na S-SZV