Vážení priatelia včelári, včelárky,

pozývame Vás na 3.ročník Vranovských medových dni v dňoch 21.-22.10.2022 v Mestskom dome kultúry bohatým programom pre odbornú aj laickú verejnosť. 21.10.2022 bude vyhodnotená súťaž v maľovaní ,, VČELY A VČELÁR OČAMI DETI“ žiakov škôl mesta Vranov nad Topľou, formou prednášok a názorných ukážok im priblížime život včiel. Dňa 22.10.2022 zúčastnených pripravujeme odborné prednášky lektorov Ing. Anna Novosadová a Mgr. Ján Píš a ochutnávku medov a medovín. Na stretnutí bude možnosť kúpiť medy od včelárov a pomôcky na prácu so včelami od predajcov a výmenu vosku za medzistienky.

Organizačné pokyny: MEDY a MEDOVINU do súťaže treba doniesť do 18.10.2022 do 14:00 hod do predajne priateľa Kladného alebo predsedovi na adresu Sedliská 297 bez akéhokoľvek označenia. Vzhľadom k tomu že sa tu malo vyskytuje medovicový med nebudeme robiť žiadne kategórie všetky budú hodnotené ako kvetové. Medy by mali byť tekuté, bez etikety. Pri preberaní sa medu a medovine pridelí číslo a príjem sa podpíše. Medy aj medovinu budú hodnotiť 5 členné hodnotiace komisie .

Vo Vranove nad Topľou ,03.10.2022                                                         Výbor ZO SZV Vranov n/T