Informujem všetkých členov  že v období od 1.7.2022 do 27.8.2022 Vás navštívi AÚVL a vykoná klinickú prehliadku včelstiev na mor včelieho plodu a zároveň aj ročné hlásenie o stanovišti, ktoré je povinné zo zákona.

        Pri kontrole včelstiev môže nastať situácia, že včelár je na CEHZ evidovaný ako neorganizovaný a pritom je našim členom. Okrem prepísania tohto údaja na organizovaný a pridať k tomu príslušnú organizáciu je potrebné vyplniť aj tlačivo Hlásenie zmien, v ktoré treba celé vypísať (podpisuje iba majiteľ – včelár) uviesť v kolónke Iné zmeny: Prestup z neorganizovaný na organizovaný v ZO SZV …..

   Jozef Tomčák

   predseda ZO