Vážené včelárky, vážení včelári,

Dňa 19.06.2022  za nádherného   počasia  sme usporiadali  pre včelárov a ich rodinných príslušníkov Včelársku nedeľu  v penzióne  Opal v Zámutove. Po prezentácii a chutnej  klobáse , sme pokračovali s  prednáškou na tému Všeobecné včelárstvo  ktorú lektoroval pán Gabriel Nemčík, s praktickými ukážkami včelárenia  a úľovou zostavou  s ktorou včelári. Asistentom sme odovzdali poverenia a všetky potrebné dokumenty k prehliadkam .Po obede sa pokračovalo prednáškou na tému Odborné vzdelávanie  Nár. Vlády 337/2019 Z.z .Účelom bolo podrobne vysvetliť   členov  o možnostiam ,ktoré  im umožňuje nové nariadenie vlády337/2019 pri obnove svojich zariadení , ktoré používajú pri spracovaní medu a ostatných včelích produktov  , aby mohli úspešne včeláriť.

Predseda vo svojej prednáške oboznámil členov ZO SZV o možných spôsoboch výmeny starých medometov za nové nerezové, ďalej nádoby na med nerezové  ďalšie možnosti podľa jednotlivých paragrafov .  o postupe pri kúpe .

Upozornil včelárov aké doklady sú potrebne pre odoslanie na preplatenie a termíny ,ktoré  je potrebne dodržať . Nezabudli  sme ani na malých  možných  budúcich  včelárov  ,tým sme pripravili  baličky  so sladkosťami. Pre skôr  narodených bolo občerstvenie  a chutná  medovina ktorá bola z 2.ročníka  VMD.

Chcel by som sa  poďakovať členom výboru  a pánovi Marcinovi predsedovi Rev. komisie za pomoc pri organizovaní, všetkým  ktorí  sa zúčastnili  na Včelárskej nedeli  a tým  umožnili zdarný priebeh  celého stretnutia, verím  že ste boli všetci spokojný s priebehom podujatia aj prednáškami.   Potešila ma hojná  účasť  včelárov ktorí  ste sa zúčastnili, podľa prezenčnej nás bolo 96 . Verím že  nás  podobných podujatiach  bude ešte aspoň toľko a ešte oveľa viac. Najbližšie stretnutie  je 7.08.2022  v Sedliskách na Dňoch remesiel a medu všetci   ste pozvaní.

Ešte  raz vďaka  všetkým  . Pripájam  par fotiek.

J .Tomčák predseda  ZO