Vážené včelárky, vážení včelári,

Pozývame  Vás  a rodinných príslušníkov na Včelársku nedeľu  dňa  19,06,2022 zo začiatkom  o 9 00 hod do areálu  OPAL v obci Zámutov s nasledovným  programom :

                        8 30 -9 00 Príchod  a prezentácia

                        9 00- 10 00 Občerstvenie  pečená  klobása

                       10 00 -11,45 Prednáška               Všeobecné včelárstvo  Gabriel Nemčík

                       12 00 -12 30 Obed podľa  počtu  asi guláš

               .        12 30-14 00 Prednáška               Odborné vzdelávanie včelárov  NV 337/2019 Technická                     pomoc Jozef  Tomčák

  Pre deti  budú pripravené  súťaže.  V areáli sú rôzne preliezačky, hojdačky ,ktoré sa dajú využiť na hranie .Predaj  včelárskych  pomôcok  zabezpečí   firma VČELA- MI  z Michaloviec.

Pre AUVL  budem  rozdávať vecí  potrebne  pre  vykonanie prehliadok  s podrobnými   pokynmi, nakoľko  sa urobila  v spolupráci s RVPS nová  rajonizácia a zmenili  pridelené  územia a máme  nových asistentov.

Vzhľadom k tomu  nakoľko je potrebné  vedieť približný počet  by bolo dobré telefonicky alebo e-mailom  nahlásiť počet tajomníkovi  alebo predsedovi  čím skôr  .

Tešíme sa  na čo najväčšiu  účasť.

Výbor ZO SZV  v zastúpení

 J.Tomčák predseda