Vážené včelárky, vážení včelári

Pripomínam Vám termín odovzdania dokladov za včelárske podopatrenia realizované od 1.4.2022 do 30.6.2022, ktoré musia byť odovzdané do 4.7.2022 v zmysle Usmernenia SZV č.1/2021 k príručke pre žiadateľa na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2021/2022.Ak niekto  niečo  kúpil v tomto   čase  teda od 1,4,2822 do 30,6,2022  poprosil  by so o doručenie  dokladov  čím  skôr aby dme dodržali  stanovený  termín.

Doklady spolu s prílohami treba doručiť  fyzicky / poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava do 4,07,2022.

Včelárske podopatrenia realizované od 1.8.2021 do 31.12.2021, už nie je možné dať preplatiť! (uzávierka bola 20.1.2022)

Včelárske podopatrenia realizované od 1.1.2022 do 31.3.2022, už nie je možné dať preplatiť! (uzávierka bola 20.4.2022)

J.Tomčák

predseda