Mesiac: jún 2021

HISTORIA ZO VRANOV N/T

ZO VRANOV NAD TOPĽOU   Včelársky spolok pre Vranov nad Topľou a okolie bol založený na ustanovujúcej schôdzi 12.marca 1933.  Dočasný predseda Rudolf Šalgo privítal prítomných a o potrebe včelárskej organizácie hovoril Štefan…

Nariadenie vlády 337/2019

Nariadenie  vlády 337 z roku 2019 jeho platnosť končí 31,12,2022 po tomto dátume úž nič nekupujte treba čakať na nové ktoré ma byt schválené a malo by ho nahradiť. https://vcelari-vranov.estranky.sk/clanky/dokumenty/terminy-na-odosielanie-podkladov-pre-podporne-obdobie-2020-2021.html Tajomníkovi alebo…