Deň: 22. júna 2022

ODOVZDANIE DOKLADOV ZA KUPENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

                                                                                          Vážené včelárky, vážení včelári Pripomínam Vám termín odovzdania dokladov za včelárske podopatrenia realizované od 1.4.2022 do 30.6.2022, ktoré musia byť odovzdané do 4.7.2022 v zmysle Usmernenia SZV č.1/2021 k príručke…